• Tu praktycznie kończy się Urzecze... Lub zaczyna.

    Tu praktycznie kończy się Urzecze... Lub zaczyna.